Kyla för hemmet

Vi ger kunderna en helhetslösning från projektering, leverans och installation till service och underhåll.

ROTAVDRAG FÖR PRIVATPERSONER

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.
Läs mer på skatteverket.se >>

VI ÄR AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR:

 

Referensbilder

Takarbete installation luftkonditionering i lägenhet.

AC installation i lägenhet

Diskret AC installation i lägenhet