Ventilation

Vi projekter och installerar ventilation för alla behov, allt från bostäder, kontor och kommersiella fastigheter.

Vi har även stor erfarenhet av ventilation till ljudstudios och produktionsbolag där mycket höga krav på låg ljudnivå från ventilationen råder.